Do dopravy zadarmo vám chýba ešte 20.00
0€
20.00€

Reklamácia a výmena

VRÁTENIE A VÝMENA

Zakúpené položky môžete vrátiť do 14 dní od ich dodania a môžete požiadať o vrátenie peňazí alebo výmenu za novú položku. V prípade nedodržania zákonnej lehoty nie je možné vrátenie peňazí ani výmena tovaru.

Tovar, ktorý sa má vrátiť alebo vymeniť, musí byť nepoškodený, musí mať originálny a nepoškodený obal a obsahovať všetko príslušenstvo. Od okamihu odstúpenia od zmluvy už nemôžete položku používať.

Ak sa zistí, že zákazník pred predložením žiadosti o odstúpenie od zmluvy preskúmal a otestoval produkt v rozsahu potrebnom na určenie skutočného stavu produktu, sťažnosť bude vybavená kladne. V opačnom prípade bude vybavená čiastočne alebo zamietnutá.

Môžete vrátiť všetok tovar zakúpený v našom obchode. Výnimkou je tovar, ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. otvorené kozmetické a iné výrobky, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou; ochranné tvárové respirátory už otestované zákazníkom). V prípade tovaru hygienického charakteru, ktorý sa predáva v zapečatenom obale, odstúpenie od zmluvy a vrátenie nákladov spojených s kúpou tohto tovaru je možné len vtedy, ak zákazník vráti tovar v pôvodnom, nepoškodenom a zapečatenom obale.

O odstúpení od zmluvy nás informujte písomne do 14 dní od doručenia tovaru. Žiadosť o odstúpenie od zmluvy nám môžete poslať bežnou poštou (NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko) alebo e-mailom ([email protected]). Do 14 dní od predloženia žiadosti o odstúpenie od zmluvy nám musíte zaslať položku, ktorú chcete vrátiť.

Žiadosť o odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

Náklady na prepravu vráteného produktu znáša zákazník.

Peniaze alebo nový tovar dostanete do 14 dní.

Pri odstúpení od zmluvy, kde spôsob platby zvolený zákazníkom bola platba pri prevzatí tovaru v hotovosti, kreditnou alebo debetnou kartou (dobierka), náhrada sa uskutoční prostredníctvom bankového prevodu. Pre tento účel si spoločnosť NextLevel, d.o.o. dovoľuje vyžiadať informácie o bankovom účte zákazníka, ktorý tieto môže doručiť prostredníctvom bežnej alebo elektronickej pošty. V prípade, že informácie o bankovom účte nebudú poskytnuté aj napriek niekoľkým pripomienkam, spoločnosť NextLevel, d.o.o. si vyhradzuje právo vystaviť zákazníkovi poukaz v hodnote vráteného tovaru.

Reklamácie

V prípade, že dostanete poškodený alebo nefunkčný tovar, môžete ho reklamovať. K tovaru je buď priložený záručný list alebo je záruka uvedená na faktúre. Ak k tovaru nie je priložený záručný list alebo na faktúre nie sú žiadne informácie o záruke, produkt nemá záruku alebo v tomto čase nie sú dostupné žiadne informácie o záruke. Na všetky elektrické výrobky a zariadenia v našom sortimente sa poskytuje jednoročná záruka.

Záruka sa vzťahuje iba na skryté chyby, ktoré nie sú spôsobené vplyvom zákazníka. Záruka sa nemôže uplatniť v prípade:

  • mechanického poškodenia,
  • opotrebovania spôsobeného použitím,
  • škôd a chýb na predmete spôsobeným nesprávnym, nedbanlivým a nevhodným použitím.

Výrobok a všetko príslušenstvo musíte vrátiť v perfektnom stave v pôvodnom, nepoškodenom obale. V opačnom prípade bude reklamácia zamietnutá alebo vybavená iba čiastočne.

Reklamovaný tovar zašlite na adresu spoločnosti NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko.

Formulár na reklamáciu nájdete tu.

Vyplnený formulár na reklamáciu nám zašlite bežnou poštou (NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, SI-1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko) alebo e-mailom ([email protected]).

Náklady na prepravu vráteného produktu znáša zákazník.

Reklamácia bude vybavená do 14 dní od odoslania reklamačného formulára.

Kontaktujte nás Telefón: 00421233300410 E-mail: [email protected]